Website Chika Ito

Levende kleuren uit 's-Hertogenbosch, de stad van Jeroen Bosch

Living color of Den Bosch, the city of Hieronymus Bosch.

De wereldberoemde schilder Bosch werd geboren in ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch) in de Middeleeuwen. Hij studeerde, werkte, maakte vele meesterwerken en overleed in ‘s-Hertogenbosch. Voor de Japanse kunstenaar Chika Ito maakt het deze stad heel bijzonder. In 2021 maakte ze kleuren van de lokale planten en materialen in Den Bosch waar we de voetsporen van Bosch nog steeds kunnen volgen. Op deze website deelt ze de schoonheid van de materialen die ze lokaal verzamelde met 12 handgebonden boeken.

Alle kleuren die je op deze website ziet zijn gemaakt met de lokale planten in ’s-Hertogenbosch. Er zijn kleine verhalen die planten en Bosch verbinden, je kunt ze vinden op de mijn instagram.

The world famous painter Bosch was born in ‘s-Hertogenbosch(Den Bosch) in the Medieval times.  He studied, worked, made many masterworks, and he passed away in ‘s-Hertogenbosch.  For a Japanese artist Chika, it makes this city very special. In 2021, she made colors from the local plants in Den Bosch where we can trace Bosch’s footsteps. On this website, she shares the beauty of the materials she collected locally with 12 hand bound books.

All the colors you see on this website are made with the local plants in ‘s-Hertogenbosch. There are small stories connecting plants and Bosch, you can find them in my instagram.

Boeken

Books

Er zijn 12 boeken, en elk boek heeft 10 pagina’s(10.5×15.5cm elke pagina’s). Elke pagina is geverfd met kleuren met lokale planten en natuurlijke materialen gevonden in ‘s-Hertogenbosch, waar de schilder Bosch is geboren, gewoond/gewerkt en overleden is.
Sommige planten werden meerdere keer gebruikt, ze werden op verschillende tijdstippen van het jaar verzameld of verschillende delen werden gebruikt.

There are 12 books, and each book has 10 pages(each page size is 10.5×15.5cm). Each page is painted with colors with local plants and natural materials found in ‘s-Hertogenbosch where the painter Bosch was born, lived/ worked, and passed away. 
Some plants were used more than once, they were gathered at different times of the year, or different parts were used.

Over Chika Ito

About Chika Ito

Chika Ito is een Japanse kunstenaar/graficus die werkt met zeefdruk in boekvorm. De afgelopen 20 jaar maakt ze al haar zeefdrukinkten, verven en kleuren met veilige eetbare materialen . Chika geeft workshops en demonstraties op scholen, instellingen, festivals en grafiek conferenties, in binnen en buitenland. 

Ze werd in 1976 in Japan geboren, studeerde in de Verenigde Staten en woont sinds 2005 in Nederland.

Chika Ito is an Artist/Printmaker who works with a focus on silkscreen and bookmaking. She has been making her silkscreen inks, paints, and colors with safe edible materials for the last 20 years. Chika has been giving workshops and demonstrations at schools, institutions, festivals, and Printmaking conferences internationally. 

She was born in Japan in 1976, studied in the U.S., and since 2005, she has been based in The Netherland

boek 1
boek 2
boek 3
boek 4
boek 5
boek 6
boek 7
boek 8
boek 9
boek 10
boek 11
boek 12

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een pop-up cultuursubsidie van ’s-Hertogenbosch. Webdesign Kees van den Boogaart. Fotografie STUDIO EMIT.

This project is made possible by a pop-up cultural grant from ‘s-Hertogenbosch city. Webdesign Kees van den Boogaart. Photography STUDIO EMIT.

Contact